jicpa 信頼の力を未来へ 日本公認会計士協会中国会

中国会のご案内

中国会の構成

中国会の構成

事業内容

中国会では、日本公認会計士協会の定める目的の達成に協力するため、中国会に所属する会員及び準会員を主たる対象として次の事業を行っています。

 • (1)会務に関する日本公認会計士協会からの連絡事項を会員および準会員に伝達し、または連絡事項を実施すること。
 • (2)会務に関し日本公認会計士協会から委任された事項を行うこと。
 • (3)会員及び準会員の意見を日本公認会計士協会に進達すること。
 • (4)日本公認会計士協会に対し建議をし、または答申すること。
 • (5)公認会計士業務に関する講習会又は研究会を開催する等会員及び準会員の資質の向上を図る諸施策を実施すること。
 • (6)公認会計士制度及び公認会計士の業務について調査研究を行うこと。
 • (7)会員及び準会員相互間の連絡調整を図ること。

会員の状況

会員数 : 2024年3月31日現在

部会別会員(人)準会員(人)
公認会計士監査法人一号準会員二号準会員三号準会員四号準会員
広島県西部 247 2 1 5 49 304
広島県東部 37 2 39
山口県部会 43 1 4 48
岡山県部会 137 2 1 16 156
山陰部会 47 1 2 2 52
(島根) 26 1 1
(鳥取) 21 2 1
総計 511 5 2 8 0 73 599
 • 一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士となる資格を有する者
 • 二号準会員は、会計士補
 • 三号準会員は、会計士補となる資格を有する者
 • 四号準会員は、公認会計士試験に合格した者(一号準会員の該当する者を除く)

中国会の概要

中国会の概要をまとめています。

ページトップへ